0

Risanje linearne funkcije

Posted by Tomaž on March 8, 2020 in Uncategorized |

Matematika za marsikoga med vami predstavlja trd oreh, a če veliko vadite in snov usvajate sproti, praviloma s tem predmetom ne bi smeli imeti večjih težav. Ker pa so na vidiku še drugi predmeti, vas pri učenju pogosto povozi čas. Snovi je vse več, pogosto ne dohajate več, zato si morate poiskati ustrezno pomoč. 

Še zlasti so vam težke matematične funkcije, ki jih je treba vrisati tudi na graf. Če ste spremenljivke izračunali  narobe, se vam na grafu ne pokaže prava slika. Med najpreprostejšimi funkcijami je linearna funkcija. Jo znate narisati? Veste, kaj predstavlja na grafu? Premico, kajneda?

Katere podatke potrebujemo pri risanju linearne funkcije 

Zapisana linearna funkcija, ki se lahko pojavi v treh različnih oblikah – eksplicitna, implicitna in odsekovna –, se mora praviloma narisati tudi v koordinatni sistem. A zato potrebujemo vsaj nekaj podatkov. Najlaže vam je, če sta vnaprej podani vsaj dve točki s spremenljivkama x in y. 

Sicer pa se iz zapisa linearne funkcije lahko razbere k oziroma koeficient, ki določa strmino premice, ki jo z risanjem dobite v koordinatnem sistemu. Na podlagi k lahko na pamet določite, ali bo linearna funkcija  naraščala ali padala. 

Risanje linearne fuknkcije

Še druge matematične funkcije 

Risanja linearne funkcije se praviloma naučite že v višjih razredih osnovne šole. Ista snov v nekoliko zahtevnejši obliki se nato pojavi še v 1. letniku srednje šole, ki ji nato sledijo še druge, zahtevnejše funkcije, kot so kvadratna funkcija, polinomi, racionalna funkcija in tako dalje. 

Rezultat kvadratne funkcije v koordinatnem sistemu je parabola, medtem ko pri risanju polinomov lahko dobite raznovrstne neprekinjene krivulje. Pri risanju racionalne funkcije lahko dobite več prekinjenih slik. Vse funkcije se lahko narišejo s pomočjo posebnih postopkov, kjer je treba izračunati ničle, začetno vrednost in še druge specifične zadeve. Risanja funkcij se lahko naučite tudi preko spleta, kjer vam številni inštruktorji to omogočajo preko dobro zasnovanih video posnetkov. 
Na povezavi, lahko najdete podrobne nasvete za risanje linearne funkcije.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *