Strojno prevajanje besedila ne more nadomestiti prevajalcev

Posted by Marko on September 19, 2019 in internet in spletne strani |

Od industrijske revolucije dalje se kar vrstijo napovedi, da bodo stroji nekoč zmožni povsem zamenjati človeka. Na mnogih področjih tovrstne napovedi morda niti niso tako nerealistične. Vendar pa obstajajo po drugi strani dejavnosti, za katere se zdi, da stroj vendarle ne bo nikoli kos človeku. Ena takšnih dejavnosti je zagotovo tudi prevajanje besedila. Čeprav je mogoče opazovati velik napredek programske opreme za strojno prevajanje, pa je v večini primerov vendarle še vedno zelo očitno, da končni prevod ni človeško delo …

Pri določenih jezikih ima strojno prevajanje besedila še posebej velike omejitve

To, kako natančen prevod lahko dobimo, če si pomagamo s programsko opremo, je seveda močno odvisno od jezikovne kombinacije, torej od izvirnega in ciljnega jezika. Pri določenih kombinacijah, predvsem če gre za jezika, ki ju govori zelo veliko ljudi, so lahko prevodi precej dobri, čeprav še vedno kilometre daleč od odličnega.

Po drugi strani pa je prevod še veliko slabši, če se po tej poti lotimo prevajanja iz manj razširjenega jezika oziroma v manj razširjen jezik. Razlog za to je seveda ta, da se v razvoj strojnega prevajanja vlaga precej več sredstev, ko gre za tako imenovane globalne jezike. Za prevode v slovenščino in iz nje je torej zaenkrat izkušen prevajalec še vedno najboljša in najbolj varna izbira.

Kaj bo prinesla prihodnost? 

Čeprav si lahko z različnimi orodji, namenjenimi strojnemu prevajanju, pomagamo pri razumevanju pomena posameznih besed, pa se pri tvorbi smiselnih stavčnih struktur pogosto precej zaplete. Računalnik ima poleg tega precej težav pri zaznavanju splošnega tona besedila in pomenskih odtenkov, pri razvozlavanju dvoumnosti ipd.

Zdi se torej, da ne bo mogoče kompleksnosti jezika oziroma človeškega sporazumevanja nikoli dokončno zamejiti in jih zajeti v obrazce ali algoritme. Čeprav se lahko temu močno približamo, pa je verjetno vendarle precej varno trditi, da prevajalec – upoštevajoč, da postaja svet vse bolj podoben globalni vasi – ni zgolj poklic sedanjosti, ampak bo ostal tudi v prihodnje to eden najbolj iskanih profilov.

Tags: